Subskrybcja

Regulamin newsletter'a knajpy.tgory.pl

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z newsletter'a udostępnianego przez serwis knajpy.tgory.pl.

1. Newsletter jest wysyłany na zarejestrowany przez użytkownika adres poczty elektronicznej, zawiera informacje związane z aktualnościami zamieszczanymi na witrynie, które związane są z aktualnymi wydarzeniami w mieście Tarnowskie Góry.

2. Otrzymywanie newsletter'a jest bezpłatne, jest wysyłany drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego

3. Zarejestrowany użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z dalszego jego otrzymywania wypełniając odpowiedni formularz

4. Akceptacja regulaminu przez użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z obsługą newsletter'a

5. Serwis knajpy.tgory.pl nie będzie udostępniał powierzonych mu adresów poczty elektronicznej osobom trzecim

6. Serwis knajpy.tgory.pl ma prawo do jednostronnej zmiany zapisów regulaminu z przyczyn techniczno - organizacyjno - ekonomicznych.